top of page
Mod med mere

Velkommen til vores tilbud, 'classics'. Her kan du finde og frit bruge tidligere projekter - om du vælger at følge dem til punkt og prikke eller blot lader dig inspirere, er helt op til dig. Af samme grund er eventuelt nævnte kirkebesøg eller andre ud-af-huset-aktiviteter ikke en del af tilbuddet i denne form. Skulle du alligevel ønske et kirkebesøg, kan det selvfølgelig altid arrangeres.

Rigtig god fornøjelse!

Målgruppe: 4.-6. klasse

Fag: kristendomskundskab, dansk, billedkunst

David og Goliat

Eleverne stifter bekendtskab med bibelfortællingen om David og Goliat. De lærer om begrebet anskuelsestavle for derefter at kunne omsætte bibelfortællingen og producere deres egen anskuelsestavle. Med collagen som visuel udtryksform skal de arbejde med stoflighed, farver, komposition og grafik. Ved brug af tavlen skal eleverne til sidst gengive fortællingen om David og Goliat for resten af klassen.

Målgruppe: 4.-6. klasse

Fag: kristendomskundskab, dansk, 

historie

Paulus-spillet

I computerspillet, A Man with a Mission, skal eleverne hjælpe Paulus med at møde folk med fremmede kulturer og religioner. Eleverne møder Paulus, mens han sidder i husarrest i Rom, men tager så med på tur tilbage til Jerusalem, til Athen, Galatien og ikke mindst Korinth. Ved at følge Paulus får eleverne et indblik i de dilemmaer, som han stod i dengang, og som har klare paralleller til vores nutidige multikulturelle samfund. Til projektet er der lavet en hjemmeside, hvor alt materiale er tilgængeligt.

bottom of page