top of page
INDSKOLINGEN

Gummi T

- buksevand, langspyt og store muskler

"Alle er gode til noget, det gælder bare om at finde ud af hvad." Det skrev Ole Lund Kirkegaard. Sætningen danner sammen med bogen og filmen “Gummi T” udgangspunkt for elevernes arbejde med begreber som mod, styrke og venskaber.


Eleverne skal bl.a. overveje, hvornår man er stærk, og hvornår man er svag - samt reflektere over betydningen af venskab og det at stå ved sig selv. Emnet lægger op til masser af fysisk aktivitet.
 

For at perspektivere temaerne inddrages eksempelvis bibelteksterne om Zakæus og Davids kamp mod Goliat. 

Tid: Midt september og frem 

Målgruppe: 1.-4. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk, idræt og billedkunst

Projektet indeholder: lærervejledning, hjemmeside, tilbud om kirkebesøg

OBS: lærer skal selv låne/skaffe bogen Gummi-Tarzan til oplæsning eller selvlæs

Tilmeldingsfrist: 22. august

Materialet afleveres på skolen senest 3 uger før projektstart

Monstre

- i kristendom, myter og folketro

Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde. Bibelen, den nordiske mytologi og den danske folketro er fulde af monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Er monstrene en måde at forstå verden på? Hvad kendetegner et monster? Og kan monstrene - også ens egne - overvindes?  


Særligt til dette forløb har forfatter Morten Dürr sammen med illustrator Julie Østergaard skabt en fortælling, en oplæsningsbog, om monstre og mennesker og om frygt og håb. Fortællingen ledsages af et lydspor, komponeret af Mathias Madsen Munch. Lydsporet er en musikfortælling til bogen og er indspillet af et klassisk symfoniorkester. 


Gennem den æstetiske treklang - fortælling, illustration og musik - møder eleverne sammen med de to børn, Anna og Felix, forskellige monstre og undersøger deres væsen gennem leg og bevægelse.

 

Tid: November og frem 

Målgruppe: 1.-3. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk, musik og billedkunst

Lektioner: 11 + kirkebesøg

Projektet indeholder: lærervejledning, den store bog Felix og monstrene, faktakort, hjemmeside, tilbud om kirkebesøg

Tilmeldingsfrist: 22. august

Materialet afleveres på skolen senest 3 uger før projektstart

Den Gyldne Regel

- et projekt om etisk undren

Vær mod andre, som du gerne vil have, at andre skal være mod dig! Men hvordan og hvorfor? Hvad er god stil? Hvad er dårlig stil? Og hvad sker der, når vi behandler hinanden godt eller skidt?


Den røde tråd i projektet er filosofi med børn, og eleverne udforsker gennem en række forskellige aktiviteter grundlæggende etiske principper og tilværelsesspørgsmål. I arbejdet med fabler og centrale bibelske fortællinger reflekteres over, hvad det vil sige at være et menneske, der dagligt skal indgå i relationer med andre.


Målgruppe: 1.- 4. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk
Lektioner: 8-10
Tid: Fra januar
Projektet indeholder: lærervejledning, plakat til klassen, hjemmeside

Tilmeldingsfrist: 22. august
Materialet afleveres på skolen senest 3 uger før projektstart

 

bottom of page