top of page
INDSKOLINGEN
Skærmbillede 2024-05-06 kl. 11.03.51.jpg
Illustration: Birde Poulsen

Det hele går i fisk
– i naturen og i fortællingen

 

Fisken er gennem årtusinder blevet brugt som symbol i forskellige religioner. Den har repræsenteret guddomme, frugtbarhed og genfødsel. I det 1. århundrede tog de kristne fisken til sig som et symbol. Hvorfor mon de gjorde det, og hvor møder vi fisken i Det Nye Testamente?

 

I dette forløb sætter vi flere sanser i spil, når der skal laves kreative produkter, lyttes til historier og undersøges fisk. Fokus i projektet er rettet både mod fisken som kristent symbol og som naturfagligt fænomen.

 

Gennem forløbet vil eleverne høre fortællingerne om Jonas i hvalfiskens bug, Peters fiskefangst, bespisningen af de fem tusinde mennesker samt om disciplene, som Jesus kalder menneske-fiskere. Desuden arbejder eleverne med fisken som hvirveldyr og ser en lille film om fiskens anatomi.

I projektet indgår også et kreativt produkt, hvor f.eks. en vandflaske nemt trylles om til Jonas og hvalfisken. 

  

Målgruppe: 1. - 3. klasse
Fag: Kristendomskundskab, dansk, billedkunst og natur/teknologi
Lektioner: 10

Tid: September og skoleåret ud

Mulighed for kirkebesøg 


Projektet indeholder:
Lærervejledning
Elevhæfte
Lille film med naturvejleder om fisk

 

Tilmeldingsfrist: 21. august
Materialer leveres på skolen ca. 3 uger før projektstart

Skærmbillede 2024-05-07 kl. 07.24.05.jpg
Illustration: Julie Østergaard

Fold din egen Bibel
- fortælling, samtale, leg og krea

Bibelen er en af verdens mest læste bøger, men hvad handler den egentlig om? Hvem har skrevet den - og hvor gammel er den? 

I dette forløb får eleverne grundlæggende viden om Bibelen, dens oprindelse, opbygning og forskellige genrer.

Projektets otte lektioner spejler hinanden, så eleverne finder genkendelse og rutine i tilgangen til opgaverne.

Projektet er analogt, og formidlingen sker gennem fortællinger, samtaler, leg og et kreativt produkt i form af en foldet bog. Foldebogen er enkel at lave, og når projektet er afsluttet, har hver elev sin helt egen lille bog, hvor billeder og ord giver eleven et overblik over Bibelens indhold.

 

Målgruppe: 1.- 3. klasse
Fag: Kristendomskundskab
Lektioner: 9
Tid: Februar og skoleåret ud

Projektet indeholder:
Lærervejledning med kopisider
Klistermærker til elevernes egne foldebibler
Hjemmeside med fortællinger til download

Tilmeldingsfrist: 21. august
Materialer leveres på skolen ca. 3 uger før projektstart

Skærmbillede 2024-05-26 kl. 21.09.54.jpg
Illustration: Susan Kortegaard

Med store undrende øjne 
- salmer og sange om stort og småt

 

Vandets rislen, stjernerne på nattehimlen, regnbuen og verdensrummets dybder - hvordan kan alt dette findes?

Projektet giver eleverne mulighed for at undre sig over livets store spørgsmål igennem salmer, sange, musik og poesi. 

Der vil også indgå en række kunstbilleder i materialet, der lægger op til samtaler i klassen om naturen, menneskelivet og de spørgsmål, vi alle stiller. Eleverne arbejder med tre nyere salmer i kombination med en sangtekst af Halfdan Rasmussen. Herved tematiseres livsfilosofiske og religionsfaglige spørgsmål med mulighed for tværfaglige samarbejder med dansk- og musikfaget. 

Alle salmer og sange er indspillet til fællessang og arbejde i klassen, ligesom de tilmeldte klasser inviteres til koncert i kirken med de skønne musikere Sille Grønberg og Palle Windfelt.
 

Målgruppe: 1.- 3. klasse
Fag: Kristendomskundskab, musik og dansk 
Lektioner: 4-8
Tid: Februar og skoleåret ud
Koncert i en af de lokale kirker: mandag 24. marts og tirsdag 25. marts

 

Projektet indeholder:
Lærervejledning
Elevhæfter
Hjemmeside med indspillede sange
Koncert med musikerne Sille Grønberg og Palle Windfelt.

 

Tilmeldingsfrist: 21. august
Materialer leveres på skolen ca. 3 uger før projektstart

bottom of page