top of page
LÆRERKURSER
Skærmbillede 2024-05-26 kl. 21.19.03.jpg
TILMELDNING
Skriv mail til:
 
kirkeskolegentofte@gmail.com

Religionernes dag

Videnskab og Tro

Forholdet mellem tro og viden er centralt ikke blot i skolens religionsundervisning, men også i skolens samlede dannelsesprojekt, fordi det er med til at afklare, hvordan man kan forstå såvel sig selv som omverdenen. Hvad kan henholdsvis naturvidenskaben og teologien bidrage med til forståelse af livet og verden? Hvad kan man få viden om, og hvad er overladt til troen? Det er nogle af de spørgsmål, der på dagen vil blive kastet lys over. 

Med den tyske sociologiprofessor Hartmut Rosas seneste udmeldinger om, at han på trods af sin forankring i Frankfurterskolen har fundet stor inspiration i teologien til sine kulturanalyser, og at samfund i hans optik har brug for religion, er der skabt rum for, at teologi og religiøsitet kan indgå i den offentlige diskurs.

Med oprettelsen af et særligt center til forskning i forholdet mellem videnskab og tro på Københavns Universitet i efteråret 2023 har det været oplagt at afholde dette års udgave af Religionernes Dag i samarbejde med centeret over den grundlæggende tematik om videnskab og tro.

Dagen vil byde på oplæg om bl.a. økoteologi, sundhed, menigsbegrebet og resultaterne af en stor undersøgelse om danskernes behov for åndelighed samt belysning af et konkret undervisningsforløb om en videnskabelig og en religiøs belysning af forholdet mellem dyr og mennesker.

Målgruppe: Alle lærere
Tid: Tirsdag 27. august kl.10-16
Sted: Københavns Universitet, Nørregade 10, 1172 Kbh. K

Venskab mellem menneske og robot.jpeg-2.webp
Foto: Unlimited Robotics

Inspirationskursus om AI, robotter og etik i skolen

Kreativ koder og digital kunstner Andreas Refsgaard både viser og lader dig prøve teknologiens kreative potentiale på en legende og let tilgængelig facon. Han peger samtidig på de etiske dilemmaer bag teknologien: bias, overvågning, automatisering samt uigennemsigtige beslutninger og algoritmisk skævhed i moderne AI’s “Black box”-natur. 

Få afmystificeret computeralgoritmer og brugen af kunstig intelligens og få gode eksempler med hjem til arbejdet i klassen.

 

Målgruppe: Alle lærere

Tid: Mandag 30.september, kl.14 -16.30

Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum

OBS: Tilmeldingsfrist senest 16.september

TILMELDNING
Skriv mail til:
 
kirkeskolegentofte@gmail.com
bottom of page