top of page
LÆRERKURSER
Venskab mellem menneske og robot.jpeg-2.webp
Foto: Unlimited Robotics

Religionernes dag

- teknologi og etik

Den treårige forsøgsperiode om teknologiforståelse i skolens undervisning gav ingen klar indikation af, hvorvidt det vil være bedst at indføre dette aspekt ved virkeligheden som et selvstændigt fag i skolen eller som et tværgående element i alle skolens fag. Derimod var konklusionen i relation til om teknologiforståelse er en sag for skolen at beskæftige sig med klar: Det er den! 

Blandt andet derfor, men i høj grad også fordi etikken som vinkel stort set var fraværende i det forsøg, ministeriet gennemførte om teknologiforståelse mellem 2018 og ´21, er temaet for årets udgave af Religionernes Dag blevet Teknologi og Etik. 

Religionsfaget var som bekendt ikke valgt ud til deltagelse i ministeriets forsøg, selv om det er det eneste af skolens fag, der har etik som kompetenceområde, og i relation til elevernes dannelse på dette område er der så rigeligt med etiske problematikker at arbejde med og forholde sig til.


Så sæt X i kalenderen og kom til Religionernes Dag, hvor professor Ole Sejer Iversen fra Århus Universitet vil ridse de teknologiske udfordringer op, mens lektor Merete Wiberg fra DPU vil kaste et etisk lys over dem og en rækker medarbejdere fra de folkekirkelige skoletjenester samt fra Religionslærerforeningens bestyrelse vil give konkret bud på, hvordan der kan arbejdes med teknologi og etik på de forskellige trin i skolen – fra indskoling til overbygning.

 

Dato: Torsdag d. 7. september 

Tid:  Kl. 10.00 - 16.00

Sted:  Stakladen, Århus Universitet, Nordre Ringgade 3., 8000 Aarhus C

Tilmeldingsfrist: 7. august

Skærmbillede 2023-05-23 kl. 07.29.16.jpg
Illustration: Birgitte Ahl

Hvælvingens hemmeligheder

- den røde tråd i Bibelen fortalt gennem kalkmalerier

Hjælp dine elever med at afsløre kalkmaleriernes hemmeligheder og finde den røde tråd gennem de mest kendte bibelske fortællinger.

Eleverne lukkes ind i Bibelens univers ved hjælp af en kort nyproduceret animationsfilm, hvor kalkmalerierne bliver levendegjort. Filmen kan ses i klassen, men for de heldige bliver filmen vist i en oppustelig kuppel nær jer! I kuplen får eleverne en helt særlig oplevelse, når de ligger under hemmelighedsfulde hvælvinger.
 

Tilbage i klassen udfoldes filmens fortællinger og pointer. Eleverne introduceres overordnet til kalkmalerier og middelalderen. Derudover er der forslag til fem valgfrie fordybelsesområder, hvor eleverne kan arbejde med Bibelens kronologi, udvalgte bibelske fortællinger og koder, der kan ”åbne” kalkmaleriernes hemmeligheder.
 

Som afslutning på projektet skal eleverne selv arbejde kreativt med billedfortællingen.

 

Målgruppe: 4.-7. klasse 

Fag: Kristendomskundskab 

Lektioner: 6-8

Tid: April og skoleåret ud
Besøg i oppustelig kalkmaleri-kuppel i uge 21 og 22. Nærmere information om tid og sted følger.
Projektet indeholder: Undervisningsvejledning, adgang til hjemmesiden, tilbud om besøg i kalkmaleri-kuppel og kirkebesøg

Tilmeldingsfrist: 21. august
Materialet afleveres på skolen ca. 3 uger før projektstart

bottom of page