top of page

Innovativ undervisning

De folkekirkelige skoletjenester er p.t. eneste sted, hvor der foregår en egentlig professionel, faglig og pædagogisk udvikling af undervisningen i kristendomskundskab.

—  En undersøgelse af samarbejde mellem folkeskolen og folkekirken med særlig henblik på en vurdering af de folkekirkelige skoletjenesters anvendelse og betydning (Larsen, Irene; Sørensen, Peter Green)

Hvad laver Skoletjenesten?

Vores kerneydelse er udarbejdelsen af projekter og undervisningsforløb, som vi dels laver selv og dels udvikler sammen med vores kollegaer i Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester. Hvert projekt/materiale kommer som en samlet pakke, med elevmateriale, baggrundsmateriale og vejledning til læreren - med mulighed for lærerens tilpasning til den enkelte klasses behov. Til nogle projekter hører også et lærerkursus. Se årsplanen for mere. 

Ved siden af vores projekter står vi til rådighed med vejledning i forhold til undervisningen i kristendomskundskab. I er velkomne til at kontakte os, hvis der er emner i undervisningen, som I søger inspiration eller faglig viden til

 

Hvad vil Skoletjenesten?

Formålet med Folkekirkens Skoletjeneste er at inspirere elever og lærere med ideer og projektforløb til skolens undervisning i kristendomskundskab, og de andre fag, der sættes i spil i vores projekter. Langt de fleste projekter er tværfaglige, og alle tager udgangspunkt i kristendomskundskab som et kundskabsformidlende (og ikke forkyndende) fag jf. folkeskoleloven. 

Vores undervisningsmål for eleverne er at oplyse om kristendom og kultur, levendegøre fortællinger, bidrage til elevernes grundlag for personlig stillingtagen til etiske problemstillinger og grundlæggende tilværelsesspørgsmål, bidrage til at   eleverne oplever sammenhæng mellem faget kristendomskundskab og den               kultur og historie eleverne er en del af, give faglig viden og give dannelse,                    livsmod og identitet. 

       For skolen og lærerne er vores funktion at udvikle gratis projekter og                materiale på skolernes og fagenes præmisser (dvs. fælles mål), at være

   tilgængelige for sparring og at være en ressource for skolen og lærerne. 

For eleverne er vores mål at være for alle elever, uanset kulturel og religiøs baggrund og skabe ramme for, at eleverne frit kan gå i dialog med lærere og præster. 

Du kan læse mere om Folkekirkens Skoletjenestes arbejde, funktion og resultater i denne uafhængige rapport fra 2015. 

 
DSC03116_edited.jpg

I dette skoleår kan vi tilbyde 9 gratis tværfaglige projekter, som alle tager udgangspunkt i Fælles Mål. 

 

PERSONDATA-POLITIK 

Vi passer godt på dine oplysninger.

Læs mere her!

 

Vi følger Gentofte

Kommunes billedpolitik

Læs mere her!

bottom of page