top of page
MELLEMTRINNET

Enestående

Hvad betyder det at være enestående? Føles det godt at være enestående, eller er det noget, man helst vil undgå? Kan enestående betyde, at man står ene (og måske alene) uden for fællesskabet? Har det noget at gøre med en særlig god præstation? Eller er man allerede enestående uanset?

 

Det at stå alene undersøges bl.a. gennem filosofiske samtaler og gennem Bibelens fortælling om Peter, der så gerne vil være den bedste blandt Jesu disciple. I projektet arbejder eleverne desuden med en helt ny novelle med referencer til Odysseen, skrevet af forfatter Jesper Wung-Sung ligesom de får mulighed for at komme på et særligt sanseligt kirkebesøg, udviklet i samarbejde med scenekunstner Betina Birkjær.

Målgruppe: 5. - 6. klasse
Fag: Dansk, kristendomskundskab
Lektioner: 10-12
Tid: Primo september og frem
Projektet indeholder: lærervejledning, novelle af Jesper Wung-Sung, hjemmeside, tilbud om “sansebesøg” i kirken i uge 38, 39 og 40

Tilmeldingsfrist: 22. august

Materialet afleveres senest 3 uger før projektstart

Aluu! - Hej!

- religions- og kulturmøder i Grønland og Danmark

Hvordan fejrer man jul i Grønland og i Danmark? Og hvordan har centrale myter og fortællinger fra nordisk mytologi, inuits religion og kristendommen været med til at forme religion og kultur i de to lande?

 

Gennem billedkort, små film på hjemmesiden, en tegneserie om Hans Egede m.m. giver projektet elever i såvel Grønland som Danmark mulighed for at få et indblik i hinandens hverdagsliv, kultur og religion - både historisk og i dag. Der medfølger også forslag til et kreativt juleprodukt.

Tid: Slut oktober og frem til jul

Målgruppe: 4.-5. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk, historie og billedkunst

Lektioner: 10-15

Projektet indeholder: lærervejledning, billedkort, tegneserie, hjemmeside, tilbud om kirkebesøg

Tilmeldingsfrist: 22. august

Materialet afleveres senest 3 uger før projektstart

Påsken

- i tekst, musik og billeder

 

Kristendommens største højtid er påsken. Den er i tidens løb blevet kunstnerisk fortolket på utallige måder, og gennem dette projekt skal eleverne gennem æstetiske læringsprocesser arbejde med påskefortællingen i litteratur, musik og billedkunst.
Projektet indledes med en stor fælles kirkeevent, hvor eleverne møder den klassiske påskeberetning gennem orgelmusik og animerede billeder af Giotto, formidlet af skuespiller Jesper La Cour Andersen. 
Eleverne arbejder videre med særligt fokus på skærtorsdag, langfredag og påskedag. Forløbet afsluttes med et kreativt produkt.
 

Målgruppe: 5.- 6. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk
Lektioner: 9 + kirkeevent
Tid: Fra primo februar

Projektet indeholder: lærervejledning, hjemmeside, indledende fælles kirkeevent (dato følger)

Tilmeldingsfrist: 22 august

Materialet afleveres på skolen senest 3 uger før skolestart

Hus & himmel

Hytter, huse, huler…inderum, uderum, mellemrum. Hvad er et hjem egentlig? Hvad består det af? Projektet kredser om hjemmet som det sted, man har hjemme og der, hvor identitetsdannelse og kulturmøder finder sted.

Eleverne arbejder med deres egne erfaringer med et hjem samt kunstens og litteraturens bud på dette, og de bliver desuden præsenteret for kristendommens forestillinger om Guds bolig i Det Nye- og Gamle Testamente. Der er også mulighed for kirkebesøg i den lokale kirke, hvor eleverne hører om indretningen af Guds hus.

Projektet afsluttes med præsentation af elevernes egne kreative produkter inspireret af arkitekturformidlerne
Julie Dufour Wiese og Charlotte Carstensen og af det forudgående besøg i Ordrupgaards Kunstpark.

Tid: Marts og frem

Målgruppe: 4.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst

Lektioner: 10-15

Projektet indeholder: lærervejledning, powerpoint med anvendte kunstværker, tilbud om kirkebesøg, tilbud om besøg i Ordrupgaards Kunstpark

Tilmeldingsfrist: 22. august

Materialiet afleveres på skolen senest 3 uger før projektstart

bottom of page