top of page
MELLEMTRINNET
Skærmbillede 2023-05-24 kl. 13.39.56.png
Illustration: Tiny Film

Man kan da ikke gå på vandet!?

- om at læse Bibelens tekster med forskellige briller 

Verden tager sig forskelligt ud alt efter, hvilke briller man ser den igennem, og sådan forholder det sig også med tekster - ikke mindst med Bibelens tekster. Vi læser og forstår altid verden fra vores eget ståsted. I projektet fokuseres der på brillen som metafor for de forskellige synsvinkler.
 

I en nyproduceret tegnefilm læser hovedpersonen Oscar fortællingen om Vandringen på søen med tre forskellige briller. Eleverne læser derefter selv to andre bibelske tekster med projektets briller. Ved at arbejde med metaforen som en erkendelseskategori illustreres det, at menneskers blik og perspektiv på tilværelsen sjældent er helt ens. 

Gennem hele forløbet arbejder eleverne med en lille kasse, hvis sider repræsenterer forskellige udlægninger af et begreb eller en tekst. Kassen indgår også i kirkebesøget.
 

Projektet afrundes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø. 

Via forskellige ord-skulpturer kommer projektets briller i spil og sættes i relation til metaforen VEJ. Alle elever producerer tre skriftlige værker, som viser, at der altid er flere mulige perspektiver på tilværelsen.

 

Målgruppe: 5.-6. klasse. 

Fag: Kristendomskundskab og dansk 

Lektioner: 12

Tid: September og skoleåret ud

Kirkebesøg anbefales
Projektet indeholder:
 Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og undervisningsforslag. Spørgsmålskort til gruppearbejde med bib
elske fortællinger samt adgang til projektets hjemmeside med bl.a. tegnefilmen Oscars briller og videoforedrag.

Til inspiration for arbejdet findes på projektets hjemmeside to korte videoforedrag om metaforer og forskellige måder at læse bibelske og andre tekster på med ph.d. og sprogforsker ved Via University College, Linda Greve, og dr.theol. og professor i teologi ved Københavns Universitet, Mette Birkedal Bruun. 

 

Tilmeldingsfrist: 21. august

 

Materialet afleveres på skolen ca. 3 uger før projektstart

Skærmbillede 2023-05-23 kl. 07.30.10.jpg
Foto: Heidi Marloth

Påsken
- i tekst, musik og billeder

 

Kristendommens største højtid er påsken. Den er i tidens løb blevet kunstnerisk fortolket på utallige måder.

I dette projekt skal eleverne gennem æstetiske læringsprocesser og moderne udtryksformer arbejde med påskefortællingen i litteratur, musik og billedkunst.

I 10 billeder, animeret til lejligheden, får eleverne bl.a. kendskab til maleren Giottos passionsfortælling ledsaget af nykomponeret orgelmusik. Historien om påsken genfortælles af skuespiller Morten Hemmingsen fra projektets hjemmeside.
Efterfølgende lægges der op til, at eleverne arbejder videre med særligt fokus på 3 af billederne: skærtorsdag, langfredag og påskedag. Forløbet afsluttes med et kreativt produkt, som samler op på projektets tema: liv-død-ny begyndelse.

 

Målgruppe: 5.- 7. klasse. 

Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst

Lektioner: + 9 lektioner

Tid: Februar, marts 

Kirkebesøg anbefales: Som optakt til emnet genfortæller Jakob Rønnow påskens barske passionshistorie i Vangede Kirke d. 23. februar kl. 10 - 11 og 11.30 - 12.30
Projektet indeholder: Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag samt adgang til projektets hjemmeside

Tilmeldingsfrist: 21. august
Materialet afleveres på skolen ca. 3 uger før projektstart

Skærmbillede 2023-05-24 kl. 14.14.09-2-2-2.png
Illustration: Charlotte Hitzner

Om at fejre jul i forskellige rammer 

- i stald, stue eller på værtshus 
 

“Hos os lugter der af hindbærbrus, røg, øl, hund og de appelsiner, mig og min lillesøster spiser i både...”
For mange er julen en tid med kalenderlys, gaver, god mad og kærlige familier, men for andre er julen helt anderledes. Den første jul blev fx fejret i en stald, og for hovedpersonen i den nyskrevne novelle Kolde fødder holdes den på fars lokale stamværtshus.
Med netop gabet mellem glansbilledet af den perfekte og den alt andet end perfekte jul som omdrejningspunkt skal eleverne arbejde tværfagligt med novellen og de bibelske fortællinger om Jesus’ fødsel. For hvordan kan man håndtere, at julen bliver “vendt på hovedet”, og hvordan kan en familie både være noget, man fødes ind i, og noget man vælger?

Forløbet afrundes med et kreativt produkt, hvor eleverne giver deres eget bud på en nutidig julekrybbe.  


Målgruppe: 5.-7. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk      

Lektioner: 6-8

Tid: November, december
Projektet indeholder: lærervejledning, nyskrevet novelle til projektet. Elevernes eget bud på en julekrybbe

Tilmeldingsfrist: 21. august
Materialet afleveres på skolen ca. 3 uger før projektstart

Skærmbillede 2023-05-23 kl. 07.29.16.jpg
Illustration: Birgitte Ahl

Hvælvingens hemmeligheder

- den røde tråd i Bibelen fortalt gennem kalkmalerier

Hjælp dine elever med at afsløre kalkmaleriernes hemmeligheder og finde den røde tråd gennem de mest kendte bibelske fortællinger.

Eleverne lukkes ind i Bibelens univers ved hjælp af en kort nyproduceret animationsfilm, hvor kalkmalerierne bliver levendegjort. Filmen kan ses i klassen, men for de heldige bliver filmen vist i en oppustelig kuppel nær jer! I kuplen får eleverne en helt særlig oplevelse, når de ligger under hemmelighedsfulde hvælvinger.
 

Tilbage i klassen udfoldes filmens fortællinger og pointer. Eleverne introduceres overordnet til kalkmalerier og middelalderen. Derudover er der forslag til fem valgfrie fordybelsesområder, hvor eleverne kan arbejde med Bibelens kronologi, udvalgte bibelske fortællinger og koder, der kan ”åbne” kalkmaleriernes hemmeligheder.
 

Som afslutning på projektet skal eleverne selv arbejde kreativt med billedfortællingen.

 

Målgruppe: 4.-7. klasse 

Fag: Kristendomskundskab 

Lektioner: 6-8

Tid: April og skoleåret ud
Besøg i oppustelig kalkmaleri-kuppel i uge 21 og 22. Nærmere information om tid og sted følger.
Projektet indeholder: Undervisningsvejledning, adgang til hjemmesiden, tilbud om besøg i kalkmaleri-kuppel og kirkebesøg

Tilmeldingsfrist: 21. august
Materialet afleveres på skolen ca. 3 uger før projektstart

bottom of page