top of page
UDSKOLINGEN

På vej

- vejen som metafor

Siden tidernes morgen har mennesker trampet stier og anlagt veje for at nå fra et sted til et andet. At være på vej fra et sted til et andet er en almen grunderfaring i menneskets liv.
 

Udover at være noget konkret er vejen en alment brugt metafor for udvikling og proces i sproget, i kunsten og i flere religioner. I projektet arbejder eleverne med, hvad en metafor er, og på hvilken måde vej-metaforen ofte benyttes i hverdagen. Desuden ser de på vejens metaforiske betydning i hhv. kristendom, islam og buddhisme og på, hvordan den omsættes i konkret religiøs praksis. 

Tid: Slut oktober og frem

Målgruppe: 7.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 6-8

Projektet indeholder: lærervejledning, hjemmeside, tilbud om 'walk-to' kirkebesøg, eksempler på prøvespørgsmål til kristendomskundskab/religion

Tilmeldingsfrist: 22. august

Materialet afleveres på skolen senest 3 uger før projektstart

(U)tilstrækkelig

- om at være ung i en tid, hvor godt ikke er godt nok

No prize for second best! Don’t try – Do it! Udsagn som disse ses mange steder i vores hverdag. Hensigten med dem er at motivere os til at yde det bedste og at være den bedste. For alting er jo muligt. Men hvad nu, hvis udsagnene i stedet bliver en evig påmindelse om ikke at være god nok, om aldrig at kunne slå til?

 

Forløbet tager afsæt i højskolelærer og teolog Christian Hjortkjærs bog Utilstrækkelig samt religiøse og skønlitterære tekster, lyrik og kunst. Her skal eleverne bl.a via forumteatrets øvelser og kreativ skrivning arbejde med begreberne forbud, påbud og idealer, og hvordan disse kommer til udtryk. 

Til projektet er knyttet et kirkebesøg, hvor eleverne møder forskellige religiøse idealer og udsagn fra andre unge, som kan åbne for filosofiske samtaler om, hvad de egentlig selv kan og vil tage ansvar for.

Tid: Januar og frem

Målgruppe: 8.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 10-12

Projektet indeholder: lærervejledning, klassesæt af Listebogen, hjemmeside, tilbud om kirkebesøg i uge 2-7, eksamensoplæg

Tilmeldingsfrist: 22. august

Materialet afleveres på skolen senest 3 uger før projektstart

Popup foredrag: Auschwitz som symbol på ondskab

“Auschwitz-dag” d. 27. januar er en international mindedag for både Holocaust og andre folkedrab. Datoen er valgt, fordi det var den dag i 1945, hvor Auschwitz blev befriet. Sognepræst Kasper Morville, som tidligere har været tilknyttet Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), fortæller om stedet og menneskene og om, hvorfor lige den lejr er blevet et symbol på ikke blot de nazistiske forbrydelser, men også alle andre folkedrab.

Tid: Fredag 27. januar kl 9.30-11.30 og 12-14

Målgruppe: 8.-9. klasse

Sted: Øregårdssalen, Hovedbiblioteket

Tilmeldingsfrist: 22. august

bottom of page