top of page
UDSKOLINGEN
Skærmbillede 2024-05-06 kl. 13.19.14.jpg

Indtryk - Aftryk - Udtryk
- forbindelser mellem mennesker og natur 

Hvilken betydning har ens natursyn for, hvordan man navigerer i naturen? Og hvad sker der egentlig, hvis man tager ud i naturen, bare for at sanse og mærke den? Det skal eleverne selv undersøge i dette forløb, hvor løftede pegefingre og klimaskam ikke får plads.  

 

Som det første kommer klassen på en guidet lydvandring i naturen, hvor eleverne skal finde ”deres eget sted”, mens de oplever og sanser omgivelserne. Elevernes oplevelser fra lydvandringen indgår i forløbet på flere måder, f.eks. når de skal arbejde med forskellige natursyn, myter i religioner og håb på tværs af generationer og tidsaldre. Elevernes egne steder og sansninger spiller derfor en helt central rolle i hele projektet – ikke mindst, fordi forløbet tager sit afsæt i stedbaseret læring.

 

I klassen ser eleverne nyproducerede fagfilm om natursyn med teolog og bioetiker, Mickey Gjerris. Filmene lægger op til tekstarbejde, der belyser sammenhænge mellem religiøse myter og forskellige natursyn. Endelig skal de arbejde med nedslag fra bogen Mælkebøtteblod af Merete Pryds Helle, som findes i lærervejledningen. 

 

Projektet afrundes med et refleksions-kortspil og i faget håndværk og design med muligheden for at afprøve en særlig form for plantetryk,  som på en smuk og nem måde samler naturen og elevernes egne indtryk i et kreativt produkt. 

 

 

Målgruppe: 7.- 9. klasse  

Fag: Kristendomskundskab med mulighed for håndværk og design
Lektioner:

Tid: Oktober og skoleåret ud    

                                      
Projektet indeholder:
Lærervejledning 
Elevhæfter
Forslag til prøveoplæg
Hjemmeside med bl.a. fagfilm
Lydvandring indtalt af skuespiller, Emil Prenter
Refleksions-kortspil 

Materialer til bladtryk  

Nedslag fra bogen Mælkebøtteblod af Merete Pryds Helle findes i lærervejledningen. Lån evt. bogen på biblioteket.

 

Tilmeldingsfrist: 21. august
Materialer leveres på skolen ca. 3 uger før projektstart

Skærmbillede 2024-05-06 kl. 13.23.02.jpg
Collage: Charlotte Hitzner

Luk døren for helvede!
- enden på komedien med Dante og Jesper Wung-Sung

Vi ser Helvede for os, et frygteligt sted, hvis pinsler og plager er udpenslet og gengivet i billedkunsten, i folketroen og i populærkulturen. De fleste af disse forestillinger stammer faktisk ikke fra Bibelen, men fra værket Den Guddommelige Komedie skrevet af Dante i begyndelsen af 1300-tallet. Men hvorfor beskæftige sig med det? Og hvorfor er det 700 år senere stadig Dantes version af helvede, der er den dominerende i den folkelige forståelse? 

 

Eleverne skal i dette projekt arbejde med Den Guddommelige Komedie som graphic novel, samt den nyskrevne novelle Enden på komedien af Jesper Wung-Sung. Med afsæt i teksterne skal de åbne døren på klem til helvede og bl.a. undersøge begreberne lykke og lidelse, hvordan komedien deler fælles stof og opbygning med andre religioner og kulturer end den kristne, og hvordan Dantes komedie vedbliver med at påvirke vore dages helvedes forestillinger.

  

Eleverne skal på kirkebesøget undersøge, hvilke tanker, der er om helvede i folkekirken i dag. På baggrund af dette besøg og arbejdet med teksterne skal eleverne afslutningsvis fremstille en collage, der kombinerer Dantes udlægning af helvede med folkekirkens og populærkulturens. 

 

Målgruppe: 7.- 9. klasse 

Fag: Kristendomskundskab, dansk
Lektioner: 8-10

Tid: Oktober og skoleåret ud 

Kirkebesøg anbefales 

 

Projektet indeholder:
Lærervejledning

Elevhæfte i klassesæt med Den Guddommelige Komedie som graphic novel og nyskrevet novelle af Jesper Wung-Sung
Det er samtidigt muligt at bruge collagen til en evaluering og et muligt produkt i forbindelse med afgangsprøven.


Tilmeldingsfrist: 21. august
Materialer leveres på skolen ca. 3 uger før projektstart

Skærmbillede 2024-05-06 kl. 13.27.05.jpg
Collage: Heidi Marloth

Kræmmerhuset
- med krøllede ord og tanker  

 

En poetisk adventskalender for de ældste klasser, hvor der lægges op til faglig julehygge – selvom man snart er voksen!
 

Klassen skal arbejde med en novelle, som består af korte danskfaglige tekster, skrevet i fællesskab af 4 forfattere fra Poesiens Hus. Teksterne vil bl.a. omfatte jule-temaerne: håb, forventning, generøsitet og lys i mørket.
 

Der vil være små korte øvelser til hver tekst, både i skriftlig og kreativ form. Eleverne skal lave et helt særligt kræmmerhus med indflettede ord, som refererer til de tanker, der er opstået under arbejdet med teksterne.
 

Kræmmerhuset kan bruges som en fin julegave, og det kan forhåbentlig bringe ord og tanker med hjem til juletræet - og måske endda give anledning til at tale om, hvad det egentlig er, der er værdifuldt i livet og i juletiden.

 

Målgruppe: 7.- 9. klasse

Fag: Dansk, kristendomskundskab - og julehygge
Lektioner: 2-6

Tid: December 

 

Projektet indeholder:
Lærervejledning

4 korte tekster

Hjemmeside

Materialer til kræmmerhuse

 

Tilmeldingsfrist: 21. august
Materialer leveres på skolen ca. 3 uger før projektstart

bottom of page